Maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus

Ondertussen bent u allen via diverse kanalen geïnformeerd over wat de Belgische overheid heeft uitgevaardigd aan drastische maatregelen.

Ook wij bij Didess, Food Products en R&D Food Revolution zijn sinds maandag 16 maart in verhoogde staat van waakzaamheid en voorzichtigheid. We volgen daarbij strikt de richtlijnen van de overheid.

We hebben verregaande maatregelen genomen om het risico op verspreiding van het COVID-19 virus via onze medewerkers zoveel als mogelijk te beperken:

• wij continueren onze leveringen aan onze klanten, daarbij hanteren we de
   hoogste waakzaamheid en nemen onze voorzorgen

• wij stoppen alle niet noodzakelijke, fysieke klantcontacten, vertegenwoordigers,
   accountmanagers, bezoekers, techniekers, bezoekers,… Alles gebeurt via
   telefoon vanuit huis of werkplek, met uitzondering van dringende calamiteiten en klachten     die niet via telefoon kunnen opgelost worden

• alle vergaderingen worden uitgesteld of gebeuren via telefoon of videoconference.

• Personeel dat van thuis uit kan werken zal vanaf 16 maart niet meer op kantoor aanwezig     zijn.

• Productie personeel en vrachtwagenbestuurders zullen mits de nodige
   voorzorgsmaatregelen
het werk volgens de dagelijks vooropgestelde planning uitvoeren.     Ze worden hiervan dagelijks telefonisch op de hoogte gebracht. Handen ontsmetten bij
   het binnenkomen/tussendoor, voldoende afstand houden, snuiten in een papieren
   zakdoek
en voldoende afstand (1,5m) van elkaar houden behoren tot deze maatregelen.
   Ook het melden van het minste ziektesymptoom bij de verantwoordelijke is noodzakelijk.

• Onze chauffeurs vermijden elk fysiek contact, ze beperken het bezoek tot het afleveren
   van de goederen en ze laten de aflever bon achter op de pallets. Deze hoeven niet te
   worden afgetekend.

Deze maatregelen worden op basis van actuele ontwikkelingen en richtlijnen van Volksgezondheid en de Overheid verder aangescherpt indien nodig.

En dat doen we omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de ouderen en zwakkeren in
ons bedrijf, in onze gezinnen, bij onze klanten en bij de zakelijke contacten die we hebben.

Mocht u hieromtrent nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren. Binnen de kantooruren zijn wij bereikbaar via bovenstaande gegevens, buiten de kantooruren via ons noodnummer: +32 (0)14 63 98 79.

Van Didess uit willen we iedereen een hart onder de riem steken! We wensen al onze klanten, leveranciers, horeca, familie, vrienden,... veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd!

tags